ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਟ

ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਘੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਜਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਜਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੱਗ ਸੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਜਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸਦੀ ਆਉਟਪੁਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸ਼ੋਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘੌਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com