ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੇਫਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

https://www.facebook.com/watch/?v=415703087001969&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com