ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ Live ਸੁਣੋ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲਾਇਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਡ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ OTP ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਡ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀ ਕਾਲਸ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ *21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਪਾਕੇ # ਪਾਕੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ok ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਲਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਿਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ##002# ਡਾਇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਗਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com