ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਘੱਟ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 100 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕੱਲੀ ਚੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com