11 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਰਨ

ਫਿਲਮ ‘ਦੋਸਤ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ‘ਗੱਡੀ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ , ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਤਾਂ ਜਰੁਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੋਗੇ ,

ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀਆ ਸੀਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਨਾ , ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਟਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਠੀਕ ਉਂਝ ਹੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

 •  ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਾਫ਼ – ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
 • ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਰਨ  ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸੋਣੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਰਨ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ – ਉੱਧਰ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 • ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਾਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਕੇਵਲ ਮੋਟਰ ਮੈਨ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ।
 •  ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
 •  ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਰਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਮੈਨ , ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਇਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ।
 • ਦੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰਮੈਨ ਦੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਉੱਤੇ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
 •  ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਹਾਰਨ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ
 •  ਰੁੱਕ – ਰੁੱਕ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਰੁੱਕ – ਰੁੱਕ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਆਉਣ – ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇਗੀ । ਹੁਣ ਕਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ।
 • ਦੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਰਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
 • ਦੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹਾਰਨ ਜੇਕਰ ਡਰਾਇਵਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੈਨ ਖੀਚੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਵੈਕਿਉਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।
 • ਛੇ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਰਨ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਨ ਡਰਾਇਵਰ ਤੱਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।