ਜਾਣੋ ਕਣਕ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਾਬ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਡਰੰਮ ਭਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਣਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁੱਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁੱਸਰੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਣਕ ਡਰੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਲਸਣ, ਮਾਚਿਸ ਅਤੇ ਡਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com