ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ (MSP)

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੌਂ ਦਾ ਰੇਟ ਯਾਨੀ MSP 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੌਆਂ ਦਾ ਰੇਟ 1635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੇਟ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੇਟ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com