ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਸਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿੱਸਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦਾ Emasculation ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Emasculation ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ Spikelets ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂਥਰ੍ਸ ਯਾਨੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ।

ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਸਿੰਗ ਬੈਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com