ਇਹ ਹੈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਲਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਢਾਲਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੇ , ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ ,

ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟਾ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਗੰਡੋਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਬੇਡ ਦੀ ਲੰਮਾਈ 30 ਫੀਟ ਅਤੇ ਚੋੜਾਈ 4 ਫ਼ੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੋ ਗੰਡੋਏ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਸਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਡੋਏ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਗੰਡੋਏ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਗਾਂ ,ਮੱਝ ,ਸੂਅਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਲ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜਾ , ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ, ਘਾਹ – ਫੂਸ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ , ਰਸੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਕ ਗੰਡੋਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 280 ਗੰਡੋਏ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਵੇਖੋ .

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com