ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ

ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਕੜਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਜਰੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਾਮ ਕਰਣਾ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 48 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਚ ਸਕੇ।

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਬਲਡ ਦਾ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਲਡ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋਡਾ ਰੇਸਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੋ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੇਟੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 48 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।