ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ AC ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਏ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਡ਼ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ DC ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਡ਼ AC ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲੋਡ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ DC ਤੋਂ AC ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com