ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿਆਰੀ

ਦੋਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਗਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੇ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਛੱਤ ‘ਤੇ ਤੁਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਊਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਿਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਘਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਮਿਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਰੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਪਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਸੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com