ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਵਧਾਓ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨਾ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁੰਝਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 13:00:45 ਜਾਂ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਫੋਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਜਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮੁੰਝਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਭਾਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NPK ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com