ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਇਹ 1 ਸਪਰੇਅ ਝੋਨਾ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਸਾਰਾ

ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 130045 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NPK ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਫਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NPK ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾਪਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ NPK ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ NPK ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com