ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੇ ਬਲੋਅਰ, 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ

ਕਿਸਾਨ ਬੀਅਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੇ ਬਲੋਅਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਬਲੋਅਰ ਲਗਭਗ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਲੋਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਬਲੋਅਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੋੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ . . .

09830182243

ਇਹ ਬਲੋਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com