ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ NRI ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Revenue ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਲਿਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com