ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਰੰਗ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਟ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੱਠੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 150 ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।

ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਲਾਭ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਲਾਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਸਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਇੱਟ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com