ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਝਾੜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3765 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਬੀਜ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਿਸਮ 3765 ਅਤੇ WH 1124 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 15-20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਇਓਫਰਟਿਲਾਇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਕ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *