ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ

ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਇਪਰਹਾਈਡਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਪਰਹਾਈਡਰੋਸਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਮ ਆਦਿ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਇਪਰਹਾਈਡਰੋਸਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com