ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਕਣਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Awkira ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Pi ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com