ਜਾਣੋ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਦੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ,

ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ 10 ਤੋਂ 20 ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਅ-ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁੱਲੀ-ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਬਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟ੍ਰਿਬਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 300 ml ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਕੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਬਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com