ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਲੀਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਸੰਕੇਤ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇਲਾਜ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਪਚਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਉਦੋਂ ਸਹਿਣ ਤਰਾਂ ਪਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਹਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਪਚਦਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 10 ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਪੀਲੀਆ, ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣ ਨਾਲ, ਜਿਆਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਜਿਆਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਪੇਨਕਿਲਰ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਸੋਢਾ ਜਿਆਦਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਪੀਲੀਆ, ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com