ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਨੀ ਤੁਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਓਨਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਭਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਸੀ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।

ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਿਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਅਤੇ mcb ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ MCB ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com