ਇਸ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਚਾਬੀ-ਪਾਨੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਟ-ਬੋਲਟ

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਨੇ ਜਾਂ ਰਿੰਚ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ,

ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਕਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇਡ ਇਹ ਕਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਈਦ ਤੋਂ ਪਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com