ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਜਾਣੋ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ-ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਹ ਪਸ਼ੁ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਟਾਇਮ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ (ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ) ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਟਾਇਮ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਸ਼ੁਪਾਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਉਹ ਫੀਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com