ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 160 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਬਾਰਹ ਕੱਢਤੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਵੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਵੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਵੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰੇਵੈੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਹਨਤ ਵਿੱਚ। ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com