ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 50000 ਦਾ ਚਲਾਨ

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਏਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਣ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੇਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਰੇਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਏਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ – ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਟਰੇਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ( Heavy Vehicle )

ਦੋਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ , ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ , ਬਸ ਆਦਿ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਏਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ – ਟ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ ਹੋਣੇ ਹੀ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਟਰੇਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੇਂਸ – ਹੁਣ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ – ਟ੍ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਾਇਸੇਂਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੇਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਇਸੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਲੀ ਚਲਾਂਦੇ ਵਕਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਫਿਟਨੇਸ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ – ਹੁਣ ਤੋਂ ਟਰੱਕ , ਬਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਲੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੇਸ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ( Fitness Certificate ) ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਟਨੇਸ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਣ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪ੍ਰਯੋਗ – ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਟਰੇਕਟਰ ਟ੍ਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਏ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਢੋਨਾ , ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਣ ਕਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ – ਟ੍ਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਢੋਨਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਊ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਏਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *