ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਮਯਾਬ

January 15, 2018

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਮਲੱਪਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ।

ਨਵੇ ਜੰਮੇ ਕਟਰੂ /ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਫਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਤੁੰਮੇ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਵਾਈਏ ਤਾਂ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਲੱਪ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

  • ਲੱਗਭੱਗ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਸੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਲੱਪ ਮਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਤੇਲ ਚਿਕਾਨਈ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  •  ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਅਰਿੰਡ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ)ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ਵਿਚਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।

  • ਲੱਗਭੱਗ 1 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਛੋਟੇ ਕੱਟੜੂ ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟੜੂ ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲੱਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  •  ਲੱਸੀ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਤੇ ਸਰੌ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈਆ ਕੁ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਲੱਪ ਮਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਕੱਟੜੂਆਂ./ਵੱਛੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿੳਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨ ੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸੋਰਸ- ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ