ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ  ਰੇਜਡ ਬੇਡ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ( ਵੱਟਾ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ) ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ  ।

ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਜਡ ਬੇਡ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ( Raised Bed Seed Drill Machine ) ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ  ਰੇਜਰ ਤੇ ਬੈਡ (ਵੱਟ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਡ ਸ਼ੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਰੇਜਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ( ਬਰੇ ) ਦੀ ਚੋੜਾਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੇਜਰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਓਪਨਰ ਇਸ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਬੇਡ ਸ਼ੇਪਰ ਉਸ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਡ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਤਾਰਾਂ (ਓਡੇ) ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮੀਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ 4 ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 8 ਏਕੜ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਗਦੇ ਹੈ । ਰੇਜਡ ਬੇਡ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ , ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ