ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼,ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਫਰਕ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਅਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਗਿਰੀ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋ । ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਨਾ । ਡਾ . ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਨਰਿਅਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਜਾ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ –

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਾਰ ਇਲਾਜ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂ’ਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ(ਸਵਾਹ) ਬਣਾ ਲਵੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕਰ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ।

ਭਸਮ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਜਾ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਹ ਇਕਠੀ ਕਰਨੀ ਸੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਦਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਚਮਚਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ । ਇਸਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਨੁਸਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ –

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੂ’ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਸਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰਗਾਰ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂ’ਨ ਜਾਂ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ । ਹਿਚਕੀ , ਹੈਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਾ ਖਾਓ । ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *