ਬੇਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ

July 17, 2018

ਚੂਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਈ – ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਚੂਹਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਚੂਹੇ ਖੇਤਾਂ , ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਲਮੂਤਰ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 800 – 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਚੂਹੀਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਟਰੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਚੂਹੇ ਫੜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ

 • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ
 • ਕੈਂਚੀ
 • ਸਟਿਕਸ
 • ਰਬੜ ਬੈਂਡ
 • ਧਾਗਾ
 • ਯੂ ਕਲਿੱਪ

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਊਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਵੋ । ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਇਡ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ।
 • ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਇੰਚ ਦੇ ਗੇਪ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਸਾਇਡ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਟਿਕਸ ਫਸਾ ਦਿਓ ।
 • ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਟਿਕਸ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਦਿਓ ।
 • ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਧਾਗਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੰਚਨ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਟਿਆ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ।
 • ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ ਫਸਾ ਦਿਓ
 • ਜਿਸ ਤਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ,

ਇਸ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ