ਸਿਰਫ 25000 ਰੁ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀ ਰਾਇਸ ਮਿਲ , ਇਥੋਂ ਖਰੀਦੇ

January 12, 2018

ਸੰਨ ਐਗਰੋ ਮਿੰਨੀ ਰਾਇਸ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 3 H .P ਦੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਵਜਨ ਸਿਰਫ 55 KG ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਵਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 25000 ਰੁਪਏ ਹੈ ।

ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ADDRESS – Bhilai , Dist – Durg , Chhattisgarh
EMAIL – sunagrobhilai @ gmail . com
PHONE + 91 9713100487 , + 91 9131110928

ਇਹ ਰਾਇਸ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ