ਇੱਥੋਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ AC

ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅਂਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੁਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ AC ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ AC ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ AC ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ AC ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ AC ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇਹ AC ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ AC ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ AC ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ AC ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ AC ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com