ਕਣਕ ‘ਤੇ ਲੀਹੋਸੀਨ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਲਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੱਦ ਏਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਹੋਸੀਨ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com