ਕਣਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਲਈ ਜਾਣੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ

ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰੇਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੂਰਿਆ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।

ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਕਣਕ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ, ਦੂਸਰੀ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 46 ਵੇਂ ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ 45 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com