ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਔਲਾ, ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹਰੜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭਤੋਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਆਂਵਲਾ, ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹਰੜਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਔਲਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੜ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਗਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਲੈਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਦਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਰਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ….

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *