ਜਾਣੋ ਬਿਨਾਂ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਕਣਕ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਦੰਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਬਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 100ml ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟ੍ਰਿਬਿਊਜ਼ਨ (70% ਵਾਲੀ) ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਵਾਰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…..

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us unnatkheti@gmail.com