ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ 25 ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨਜੇਮੇਂਟ ਤੇ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ HF ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਉਹ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਲਦ ਚੁਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰੇਡ ਸਿੰਧੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਲਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ 2-3 ਪੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰੇਡ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਵੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਛੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ A2 ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਯਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਬਲਦ ਯਾਨੀ ਸਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ ਵੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਛੀ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਲਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਬਲਦ ਦਾ ਸੀਮਨ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4-5 ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *