ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਡਬਲ, ਬਚਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ

ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੈਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਰੈਚ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦੋਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ Compound ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੇਂਟ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੇਂਟ ਉਸਤੋਂ ਆਦਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ Compound ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਉਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੁਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ Compound ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ Compond ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ…

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com