ਜਾਣੋ ਬਿਨਾ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਲਿਮਟ ਘਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਓਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਮਟ ਘਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆੜਤੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਘਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

*Terms of Service – We do not have the copyright of this Content on this website. The copyright under to the respective owners of the videos uploaded to You tube . If you find any Content encroach your copyright or trademark, and want it to be removed or replaced by your original content, please contact us mailto:unnatkheti@gmail.com